Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Görög történet V.

2009.12.15

 8.TÉTEL: A KR: E. IV.SZ ELSŐ NEGYEDE ÉS A THÉBAI URALOM ÉVEI (Kr.e 371-362)

 

A spártai hegemónia évei ( 404-371):

-          a háború megnyerésével jutottak hatalomra

-          eddigi rendje fellazult

-          Lysandros szinte egyeduralkodóként intézkedett

-          Spártai befolyás alá tartozó városok élére 10 tagú testületet, dekarchiákat állított, akik a helytartónak (harmosthés) az ellnőrzése alatt álltak

-          A déloszi szöv. Államai adófizetőkké válltak

-          Társadalmi átrétegződés => belső konfliktusok

-          Külső veszély: Spárta és szövetségesei támogatták a perzsa uralkodó öccsének a puccskisérletét, de vesztettek =>joggal féltek egy perzsa bosszúhadjárattól, amiben csak Spárta segíthette őket, de segédcsapatai csak fosztogattak a kis-ázsiai vidéken

-          Agésilaos és Lysandros lesz a sereg vezetője

-          A. összetűzésbe kerül a sardeisi helytartóval, mire csatába bonyolodnak és A. győz, béke, de a fosztogatás folytatódik ráadásul A. teljatalmat kap Spártától => Spárta ellenes összefogás: Argos, Korinthos, Athén, Thébai  => Korinthosi háború(395-387)

o    Lysandros elesett

o    Agésilaost hazarendelték

o    A spártai flottát tönkreverték

o    Thrasybulos, athén stratégosa adófizetésre szólította fel a spártai fennhat.alól felszabadult városokat, de ezt megtagadták

-          Antalkidas-féle béke: Kr.e.337

-          A.: spártai nauarchos

-          Ny-Kis-Ázsia Perzsia része, de tarthattak fenn kapcs. az anyaországgal

-          A Pel.-szöv-en kívül mindent feloszlattak

-          Boiótia önálló maradt

 

- 337-ben 2. Athéni tengeri szövetség: (Spárta kudarca után egy kicsit megint átvehette a vezető szerepet)

- Délosi szöv. Területei, vezető Athén!!

- közös ügyek: synedrion tanácsa

- hatalmát Spárta kénytelen volt elfogadni, mert gyenge volt és megjelent Thébai is!!

 

Thébai felemelkedésének előzményei a Kre 380-as évekre nyúlnak vissza:

 

         Kr.e 382-ben Spártát segítségül hívták a chalkidikéi városok, mert nem akartak belépni az Olyntos vezetése alatt álló chalkidikéi szövetségbe. A thébai Isménias már ekkor önálló, Spárta-ellenes politikát kezdett el folytatni

         Thébai felelmelkedésétől való félelem miatt foglalta el a spártai Agésilaos Thébai fellegvárát, a Kadmeiát.

Isméniasnak sikerült Athénba menekülnie, ahol megismerkedett a demokartikus államrendszer működésével. Alig várták, hogy visszatérhessenek és demokratizálják a thébai alkotmányt.

Kr.e 379-ben a Spárta-ellenes erők kapcsolatba léptek az Athénban tartózkodó thébai emigránsokkal, és tárgyalásokat kezdtek a város felszabdításáról. Charón nevezetű polgár kezdte el a felkelés megszervezését. Thébai lakói is csatlakoztak a lázadókhoz, a spártai helyőrséget megtámadták, a fellegvárat visszafoglalták, s ezzel végleg elmérgesedett a helyzet Spárta és Thébai között.

         Csatlakoztak a Kr.e 377-ben megújuló második attikai tengeri szövetséghez Athén vezetésével, így Kr.e 378-375 között három nagy spártai támadást vertek vissza, a thébaiak kiűzték Boiótiából a spártaiakat, ráadásul az athéniak tönkretették a spártai flottát is.

ò

Ily módon Thébai Boiótia felszabdítójává és a boiót szövetség restaurátorává vált ( 4 boiót katonai körzet az ő területén helyezkedett el)

         Kr.e 375-ben a perzsa király elfogadtatta az. Ún második királybékét, s ennek értelmében Athén a továbbiakban semleges kell hogy maradjon a spártai-thébai konfliktusban.

 

Kr.e 371 – Leuktra

A béke értelmében mind Athénnak, mind Spártának ki kellett volna vonnia csapatait idegen területekről.

A Spártai király azonban olyan utasítást kapott otthonról, hogy vonuljon Thébaiba és oszalssa fel a boiót szövetséget, ezért került sor az összecsapásra.

Thébai vezetője: Epameinóndas

Zseniális újítása: Hogy a híres spártai phalanxot megtörje, balszárnyat 50 sor mélységűre állította fel, e mögött pedig a 300 főből álló híres „szent csapat”-ot helyezte el. A centrumot és a jobbszárnyat viszont az ellenség arcvonalához viszonyítva ferdén rendezte el. E „ferde ék”-kel sikerült döntő győzelmet aratnia.

 

Ezután a boiót szövetség szerződést kötött Argosszal, Élisszel és az arkadiai szövetséggel, mely kimondta a kölcsönös segítségnyújtást támadás esetén.

Közben a spártaiak megtámadták Arkadiát. Epameinóndas helyzetét súlyosbította, hogy épp lejáróban volt hivatali éve ( a hivatali év túllépéséért halálbünti járt), de mégis kockáztatott, és páratlan sikereket ért el, Spárta jónéhány szövetségese átállt Thébai oldalára.

Messéné önállósul, ami súlyos veszteség.

 

Kr.e 369 – az arkadiaiak, élisziek és argosiak újabb Spárta-ellenes invázióra akarják rávenni Thébait:

Eközben Thessáliában kitört egy háború, mert Pherai tyrannosa bejelentette igényét egész Thesssaliára, s ezek Makedónia királyához fordultak, aki Thébai-t javasolta segítségként. A tyrannost fegyverszünet kötésére kényszerítették.

 

De a makedón Alexandros halála és Ptolemaios trónra kerülése új helyzetet teremtett:

Kr.e 367

A thébai követség a perzsa udvarban azt kívánta, hogy a városállam hatalmi helyzetének megfelelően a perzsa király ismerje el Thébait a „közös béke” őrének, azonfelül nyilvánítsa függetlenné Messénét. Arra hivatkoztak, hogy a város mindig is a perzsa oldalon állt.

 

Kr.e 366 -  Thébaiban felolvasták a görög városok megbízottai előtt a békeszerződés szövegét:

         Amphipolist szabaddá nyilvánította ( Athén kérésére)

         Elismerte Messéné függetlenségét

         Az Arkadia és Élis közötti vitás területet, Triphyliát Élisnek juttatta

         Szavatolta a görög városok szabadságát és autonómiáját

ò

Ezt perzse egyetlen görög város sem volt hajlandó aláírni, tehát Thébai kísérlete kudarcba fulladt.

 

 

 

Kr.e 364

         Kísérlet egy thébai tengeri hatalom megteremtésére

         Elkészül egy boiót flotta, demonstrálva Thébai hatalmát

         Kereskedelmi kapcsolatok kiépítése Rhodosszal, Chiossal és Byzantionnal, de nem járt sikerrel

 

A thébai szövetségi rendszer lazulása

         Kr.e 366-ban Epameinóndas támadást intézett az achai szövetség városai ellen.

         Arkadiával való viszonya is hűlőben volt

         Az arkadiai és achaiai demokraták panaszt tettek Epa. Ellen, hogy az arisztokratákat támogatja, s ezzel Spártát segíti.

         Kiújult az arkadiai-élisi ellenségeskedés is, de 362-ben békét kötöttek kimerülésük miatt

 

Mantineia  - Kr.e 362

Az arkadiaiak a békekötéskor formai hibát követtek el, midőn nem kérték ki szövetségeseik, elsősorban Thébai hozzájárulását, s ezzel ürügyet szolgáltattak Epa.nak arra, hogy megregulázza az arkadiai szövetséget. Maga a szövetség is időközben kettészakadt.

                Az Arkadiából Spárta felé vezető úton fekvő városok hűek maradtak Epa.hoz, kivéve Mantineiát. Az arkadiai demokraták segítséget kértek Epa.tól. A hívás kapóra jött az amúgyis Arkadia ellen készülő Epa.nak

A sereg fő bázisa Tegea lett, s innen indított egy váratlan támadást Spárta ellen. A terv azonban árulás következtében kitudódott, s kénytelen volt visszavonulni.

Ellenfelei viszont közben Mantineiánál gyülekeztek, s a mantineiaiak segítségére siető athéni lovasság útját állta. Utolsó próbálkozásánál halálos sebet kapott, s a thébai phalanx megállt.

A thébai hegemónia Epa. halálával végérvényesen megszűnt.

 

 

9.TÉTEL

MAKEDÓNIA FELEMELKEDÉSE ÉS II.PHILIPPOS URALMA

 

- Traszhumancia: kecske, juh

- Katonai demokrácia; hetairoszi csoport: 1.társadalmi, majd katonai egység

- 1. fv: Aigai, 2. fv.: Pella  Kr.e. 400tól)

- Görög- perzsa háborúk alatt: I. Aleixandrosz:       -laza függés a perzsáktól, de ezt terjeszkedésre használják fel

                                                                                              -hintapolitika

                                                                                              -első városalapítások

                                                                                              -birodalomszervezés!!!! ( a terület a 4 x esére nőtt

                                                                                              -gorogok betelepítése, hellenizáció

                                                                                              - kereskedelembe való bekapcsolódás: bányászat, fakitermelés

- Görög belháborúk korában:       - Perdikkasz bénázik: hol ide, hol oda húz

- Athén ellenfeleivel szövetséget keres, hogy kihasználja a helyzetet és területeket    szerezzen

- dardán támadáso is fenyegetik

 

II.Philippos trónra kerülésének első intézkedései Kr.e 359:

         Leszámol ellenfeleivel, elsősorban féltestvéreivel

         Házasságkötés útján Felső és Alsó Makedónia ismét közeledett egymáshoz

         El akarja kerülni a négyfrontos háborút, ezért rávette a paiónokat és a thrákokat hogy ne rontsanak Makedóniára.

         Athén és Makedónia között megegyezés született, amely szerint Athén lemondott a makedón területek elleni további invázióról, a király viszont kivonta Amphipolisból a még III. Perdikkas által korábban odaküldött csapatokat.

         Hadsereg újjászervezése, a gyalogoshadat új támadófegyverrel szerelte fel: sarisa = 6 méternyire megnyújtott jellegzetes lándzsa

         A dardánok felett győzelmet arat

         Thessaliával felújítja a jó viszonyt egy újabb házasság megpecsételésével

ò

Helyreállt Makedónia egysége, megerősödött hadserege

Itt volt az alkalom, hogy a megosztott görögség gyengeségét kihasználva domináns hatalommá fejlődjék!

         Kr.e 375-ben kitört Athén és a második tengeri szövetsége tagállamai között, s ezt kihasználva megkezdte területén az athéni befolyás felszámolását, s megtartotta Amphipolist, majd haddal elfoglalta Pydnát is.

         Kr.e 365-ben Athén, az illír,a thrák és a paión király makedónellenes koalíciót hozott létre

ò

II.Philippos a chalkidikéi városok barátságát maga mögött tudva elfoglalta Krénidés városát, s saját magáról Philippinek nevezte el, s gazdag arany-és ezüstlelőhelyek kerültek birtokába

         Politikai befolyását déli irányban is elkezdte kiterjeszteni: Ehhez nyújtott lehetőséget az ún. szent háború ( Kr.e 355-346)

A konfliktus Thébai vezette boiót szövetség és a vele határos Phókis tartomány között robbant ki a Delphoi szentély ügye miatt.

         Kr.e 352-ben a Krókion-síkságon segítséget nyújtott a Thessaliai városoknak a phókisi sereg fővezére, Onomarchos ellen. A győzelem után a thessaliai városok szövetsége archónná választotta.

         Kr.e 354-ben elfoglalta Athén szövetséges városát is, Methónét

         Leigázta Pherait is, s az egyik arisztokrata leányát is feleségül vette

         A Chalkidiké félszigettel jó viszonyban állt, de azok Makedónia hatalmi terjeszkedését figyelve csak egy Athénnal történő összefogásban látták a reményt. Kre 349-ben, a legnagyobb chalkidikéi város, Olyntos befogadta a király két féltestvérét.

ò

Philippos ennek hatására megtámadta a félszigetet, sorban foglalta el annak polisait. Bár Stageirát, Arisztotelész szülővárosát újjáépíttette, mivel ezt kapta jutalmul Arisztotelész Nagy Sándor tanításáért és szolgálataiért.

         A hosszú háborúkban kimerült Athén Kre 346-ban békét kért Philippostól: megszületik a philokratési béke ( a halálosan makedónellenes Démosthenés tiltakozása ellenére), melyben kiszolgáltatták Phókist, s ez lehetőséget nyújtott, hogy Makedónia Közép-Görögország meghatározó tényezőjévé váljon.

         Thrákiát egészen a Duna torkolatáig uralma alá kényszerítette, s Illíriában is biztosította hegemóniáját

 

Athén és Thébai szvetség leverése!!!

 

Philippos hatékony államszervezői, hadseregépítő tevékenysége és átgondolt gazdaságpolitikája alapozta meg sikerét:

         Aranypénz bevezetése, az ún. bimetallizmusra való áttérés (ezüst+arany)

         Telepítéspolitika: a központi hatalomhoz nehezen illeszkedő közösségek széttelepítése (helyükre máshonnan hozat embereket), így a növekvő földterület munkáskezekhez jut

         A megbízható behódolt népeket a határterültre irányítja, így a fősereg mentesül a határvédelmi feladatoktól

         A bányákból és hadizsákmányból szerzett javakat nem zsoldosok felfogadására, hanem a hadsereg fejlesztésére fordította              PHALANX

         Ösztönzési rendszer ( ranglétra, rendkívüli juttatások, földbirtok)

         Területi alapon szervezett gyalogság ( minden körzetre megszabta az ott élő népesség arányának és összetételének megfelelően a háborús létszámot)

         Hetairosok: arisztokrácia tagjaiból kikerült nehézlovasság, a legnagyobb harcerő. Katonai szolgálatuk és politikai támogatásuk fejében a meghódított területek egy részét nekik engedte át ð így alakult ki a személyéhez kötődő politikus-hadvezéri testület. (pl. Antipatros, Parmenión, Nikanór)

 

II. Philippos tehát politikai, gazdasági és katonai szempontból képessé tette Makedóniát arra, hogy a politikai-gazdasági válságba zuhant görögséget a maga hatalma alá vesse, majd így induljon új perspektívák felé (Perzsia).

A görögök egyetértettek abban, hogy Perzsia kifosztásával kell orvosolni a hellén gazdaság gondjait. Csak azon a ponton folyt még a vita, hogy Makedónia vezetésével avagy anélkül kezdjenek háborút. ( ha nélkülük, akkor őket kell előbb legyőzni)

 

Kr.e 338 - chairóneiai ütközet

         Alexandros az egyik főparancsnok

ò

Megsemmisítő erejű makedón győzelem

 

Athénon belül egyre nőtt a megosztottság.

Viszont Philippos egy ellenséges Athénnal a hátában nem tudott volna Perzsia ellen vonulni. Ezért nem ostromolta meg Athént, hanem a fogságba esett szónok, Démadés közvetítésével tárgyalásokat kezdett.

Igen előnyös békefeltételeket ajánlott föl.

ò

A közhangulat egy csapásra makedónbaráttá vált, sőt Démadés indítványára Philippossal symmachiára ( politikai szövetségre) léptek, valamint ő és Antipatros megkapták az athéni polgárjogot.

Philippos a Peloponnésoson elszigetelte az együttműködésre nem hajlandó Spártát, Korinthosban, Megarában makedón helyőrséget és makedónbarát kormányzatot helyezett hatalomra.

 

 

Kr.e 338  - összgörög korinthosi kongresszus – pánhellén szövetség

         Meghirdették a közbékét (koiné eiréné)

         Kr.e 337-ben a szövetség élére a makedón királyt választották

         Meghirdették a Perzsia elleni bosszúhadjáratot

 

Kr.e 336

         Megkezdődtek az első hadműveletek Parmenión és Attalos vezetése alatt

         Philippost az Olympiától született leánya esküvőjén egy Pausanias nevű testőr – Arisztotelész szerint személyes okokból – meggyilkolta.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.