Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Görög történet VI.

2009.12.15

10. TételNagy Sándor uralma(336-323)

 

-Philippos halála után fiát, Alexandrost választották királlyá.

-III. Alexandros, de még gyakrabban Nagy Sándor néven vonult be a történelembe

 


FORRÁSOK:

 -nem kortárs források maradtak fent, tsak a kortárs irodalmat használták

1. Királyi napló =ephemeris

-nem maradt ránk a napló, tsak az idézetek belőle

-Plutarkhosz és Arrianosz is idéz a naplóból

-makedón királyi szokás szerint, beleírják, h mit csinált aznap a király

-általában velük együtt temették el

-nem publikálásra készült

-személyi titkára Eumenés készítette

-ivászatai Plutarkhosz szerint:

                -nem sokat ivott, tsak „sokat időzött az ivászattal”

                -kitűnő 10-20 fős tisztikar, a későbbi diadokhoszok

                -soha nem lázadtak N.S. ellen

                -ezek az esti lakomák, ivászatok kovácsolták össze őket

2. Udvari történetírója Kalliszthenész.

-„Ő a második Akhilleusz, de nincsen Homérosza” J

-Arisztotelész unokaöccse

-335-be került N. S. udvarába

-„talpnyaló történetírás”

-327-ben belső lázadás N.S. ellen, Kallisthenés is belekerül, ezért megölik

-tele van hazugságokkal a műve, de van benne egy iciri piciri igazság

3. Kleitarchos:

                -legnagyobb hatású történetírója N.S.-nak

-nem vett részt a hadjáratokban

-12 könyvből álló mű

                -rengeteg érdekes, regényes történet

                Pl.: amazon királynő, indiai óriás hangyák

4. Marsyas:

-331-ig tárgyalta N. S.-t

-makedón történetíró, s nem görög, sokkal jobban ismerte emiatt a makedón szokásokat

5. Aristobulos:

-gr. származású hadmérnöke N. S.-nak

-290 környékén publikálta művét

6. Nearchos:

-N. S. Flottaparancsnoka

-Indus-folyón hajóhadat építetett, ők térképezték fel az Indiai-óceán D-i részét, majd visszamentek a Perzsa-öbölbe

7. Ptolemaiosz:

-N.S. testőre

-később Egyiptom királya I. Ptolemaioszként

-nem maradt ránk műve, de Arrianos használta fel

-hitelesnek kell lennie, hiszen király nem hazudhat J

-meg már meghalt N.S. nem kell már nyalnia

-„harag és részlehajlás nélkül íródott mű”

8. Diodórosz:

-szicíliai Diodórosz,

-világtörténetet írt gr nyelven

-könyvének 18-20fejezete szól N. S.-ról

9. Curtius Rufus:

-latin nyelvű történetíró, Tiberius császár korában élt

-N. S. hadjáratai

-meg van magyarul

10. Justinus:

-Pompeijus Trogus művét kivonatolta

-meg van magyarul

11. Plutarkhosz:

-Kr. u. I. sz. 2 fele

-N. S. életrajza

-őt a jellem érdekelte inkább

-1500-as évekbe fordították le franciára, onnan terjedt el Európába

12: Arrianos:

-Kr.u. II. sz. római katonatiszt, Kis-Ázsiai származású

-gr. írt

-N.S. hadjáratai

-felhasználta a korábbi műveket, legjobban Ptolemaioszt

-katonai szempontból viszonyult művéhez


 

-apja már a 338-as Chaironeiai ütközetben maga mellé vette, sőt fontos feladatokkal is ellátta,

-uralkodásának első tette, h a számba jövő lehetséges trónutódokat eltette láb alól, kivéve Philipposz táncosnőtől született gyermekét Arrhidaiost + leszámolt ellenségeivel. Ebben Olympias erőteljesen támogatta.

-Philippos gyilkosain bosszút állt:

                -különösen Lynkéstisben erős törekvések léteztek a központi hatalom gyengítésére, N. S. a lynkéstis fejedelmi család két tagját, Arrhabaiost és Héromenést a hadsereggyűlés elé idéztette. A vádat nem tudták rájuk bizonyítani, de a két fivért kivégezték. Harmadik testvérük Alexandros életben maradhatott, mert ő egyből királyaként tiszteltre N. S.-t és mint a thessaliai lovasság parancsnoka nagy tiszteletnek örvendett.(Sőt ő volt Antipatros veje.) Később azonban N. S. mikor már megerősödött mégis kivégezte.

-kivégeztette Attalost is, Kleopátra nagybátyját (esküvői botrány)

-Olympias kivégeztette Kleopátrát és kislányát is

Philippos halála után lázadások minden felé:

                -aitólok visszahívták a korábban makedónellenes magatartásuk miatt száműzött honfitársaikat

                -Ambrakiában elűzték a makedón helyőrséget, és demokratizálták az alkotmányt

                -Thébában készülnek a fellegvár visszafoglalásához

                -készülődik a lázadás Thessaliában, Illíriában és Thrákiában.

                -Athénban új erőre kapott a Démosthenés irányította párt

HADJÁRATAI:

-335: N.S. rendet tesz:

1.        északi illír és thrák törzseket győzi le, eljut a Duna vonaláig is (Arrianos szerint átkelt a Dunán is és a Havasalföldön is rendet tett)

2.       Thessaliába vezette seregét, a tartomány nem vállalta a harcot, hanem hűségéről biztosította, és atyja utódaként megválasztotta a thessaliai szövetség archonjává. Rendelkezhetett a thessaliai lovassággal.

3.       Ny-i útvonalon Illíria (mai Albánia) területén megy vissza, legyőzi közben Kleios illír fejedelmet. Gr.-ba híre száll N. S. halálának, így mikor Thébába ér el se hiszik, h ő az.

4.       Théba városával brutálisan bánt el, lerombolta, lakóit rabszolgának adta el. Egyedül Pindarosz a költő házát hagyta állva.

5.       Athéniak megint megúszták, de a makedón ellen lázadókat adják ki neki, végül ettől is eltekintett (félt az Athéni flottától + gr kötődés)

6.       Korinthoszi perzsaellenes szövetség megerősítése. A szövetség őt választotta stratégos autokratórává, vagyis fővezérévé.

 

Perzsia meghódítása

-Perzsia királya III. Artaxerxés pénzzel támogatta Makedónia ellenségeit. 338-ban megmérgezték, később fiát is Arsést 336-ban. Új király III. Dareios Kodomannos Görögországba küldött pénzzel próbálta elérni a korinthosi szövetég felbomlását. Nagy sikert nem aratott, mert a perzsa aranyat csak Spárta fogadta el, de ő meg nem volt tagja a szövetségnek. Athén visszautasította a pénz elfogadását.

 

-Perzsia elleni támadást, már II. Philipposz tervezte

-337-benKis-Ázsia területére sereget parancsol át Chaironeia után (10. 000 fős, Attalos vezette) Cél: Pánhellénizmus megteremtése

- N. S. Xerxés 480-as hadmenetére és Xenophón: Anabasis című munkájára támaszkodott.

-mindig figyelembe vette az aratás idejét, h az élelem meglegyen

Trójába ment, Hellész ponthosszon keltek át, a trójai romokig.

-Propaganda: ez az egész nem makedón törekvés, hanem összgörög

-a propaganda azt hirdette, h bosszút kell állni a másfélszáz évvel ezelőtt Hellast ért sérelmekért, a perzsák akkori támadása során felgyújtott görög szentélyekért, az elpusztított városokért.

-magát, az egykor görögöket Ázsia elleni hadjáratra összefogó mitikus hőshöz, Agamemnónhoz hasonlította.

 

-III. Dareiosz lekicsinyelte birodalmára leselkedő veszélyt.

-A part menti tartományok satrapái egyesítették erejüket és tanácskozást tartottak:

        -Memnón, a perzsa szolgálatban álló görögök vezére azt ajánlotta, h hagyják N. S. minnél beljebb hatolni Ázsiába és eközben pusztítsák el a terméseket, és amikor már legyengültek az éhégtől a makedónok, akkor csapjanak le rájuk + küldjenek egy tengeri és egy szárazföldi haderőt a görög anyaországba, h ott a makedónellenes erőkkel összefogva véget vessenek a királya által magára hagyott Makedónia uralmának. (végül nem emellett döntöttek)

1. Első összecsapás: 334 májusa: Granikosz-folyó:

-Márvány-tengerből torkollik

-nem a perzsa király ellen, hanem a Kis-Ázsiai satrapák ellen

-perzsák 0:1 makedónok

 

-tovább haladva Sardeis jutott a perzsa birodalom nagyvárosai közül először N. S. kezébe, kincstárából pótolta veszteségeit.

(elfoglalja: Ephesos-Súsa-Magnésia-Tralles-Milétos-Halikarnassos-Lykia-Pamphylia-)

-N.S. kitűnő hadvezérei: -Parmenion,

 -Antigonos Monopthalmos (Félszemű)

-N. S. Gordionba töltötte a telet, monda szerint megoldotta a „gordiusi csomót”(átvágta a kardjával)

-III. Dareios eközben:

-haderejét Babylonba vonta össze, Memnón pedig a Föníciai hadihajók segítségével megszállta Kós, Chios és Lesbos szigetét (Égei –tenger)

-N. S. válasza:

-a Hellésponthosnál lévő hajóhadat küldte, h foglalják vissza a szigeteket.

-Antipatrosnak pénzt küldött, h a hátország nyugalmát biztosítsa.

-Memnón elesett, Égei- tenger szigetek is visszakerültek makedón kézre

-III. Dareios elindult dühében Kilikia felé. Minnél hamarabb meg akart ütközni

- talán malária miatt, egy kicsit toporognak

 

2. Issosi- csata 333. november:

                -Földközi-tenger keleti részén lévő Issos-öbölbe

                -az öböl körüli síkot a Pinaros-folyó vágta ketté, N.S. ide akarta becsalogatni a perzsákat, mivel itt nem volt elegendő tér ahhoz, h a perzsák a számbeli fölényüket felhasználják

                -perzsák 0:2 makedónok

3. Sydón és Byblos után Tyros 331:

                -7 hónapig tartó ostrom 8 ezer embert öltek meg, 30 ezer férfit és nőt, meg rabszolgának adtak el a makedónok.

4. Egyiptom 332:

                -a perzsa helytartó, Mazakés, meg sem kísérelte az ellenállást. A főváros Memphis felé közeledő N. S. elé vonult és átadta neki a kincstár drágaságait.

                -Ápisz bikának áldozat: tiszteli az ottani hitet és életet

5. Gaugamélai csata 331:

                -Alexandros és Dareios utolsó összecsapása ---perzsa fölény!!!! Nyílt terep!!!!

                -perzsákat teljesen szétverték

                -Dareios a vereség után Baktriába menekült

                -Arbéla, Babylón és Susa is megadta magát

                -a zsákmány része volt Anténór: Zsarnokölők szobra, ezt még Xerxés hozatta el Athénból. N. S. visszaküldte Athénba.

Dareios meggyilkolása 330:

                - Bessos, Baktria satrapája meggyilkolta a hozzá menekülő Dareioszt Dareiosz nem volt hajlandó lemondani a koronáról, ezért aranylánccal összekötözték. „Hittek benne, ha új király lesz, az Isten kegyesebb lesz” Dareioszt megfosztották hatalmától. Bessos akart lenni az új király.

Mivel Dareiosz nem volt hajlandó lemondani s elhagyni a várost, leszúrták.

N.S. katonája meglátta a haldokló Dareioszt, vizet adott neki és üzenetet küldetett N. S..nak, h köszöni, h olyan nagylelkű volt a családjához, sok  sikert stb.

-Sándor lett Ázsia ura

-N. S. eljutott a Balkántól Afganisztánig, mert utol akarja érni Dareiosz gyilkosait.

 

Nagy Sándor, a birodalomalapító

- Aristotelés neveli

-egyszerre makedón király, hellén világpolgár és keleti despota

-perzsa szokások és közigazgatás átvétele (satrapiarendszer)=> jogfolytonosság

célja az egységes állameszmény megvalósítása

-kifejlesztették azon önkormányzati egységeket, amelyek a klasszikus gr poliszt jellemezték (ekklésia, bulé…)

-hipparchiák megszervezése: 300 lovasból álló törzsi lovas egységek, az ilék helyébe szervezte, különféle nemzetiségű lovasokat tömörített

-megkezdődött az európai és az ázsiai gyalogosok phalanxba egyesítése

-argyraspidesek: királyi testőrség új alakulata, ezüsttel bevont pajzsukról kapták a nevüket.

-elefántok használata harc közben, teherhordásra később harcra

 

Indiai hadjárat:

-330: Kaszpi-tenger

-Hindukus hegységbe telel (Afganisztánt-Ny-Pakisztántól választja el)

329: Béssost megölte, Marakandát (mai Szamarkand) elfoglalta

(mai Üzbegisztán) majd a mai Tadzsikisztán egy részének meghódítása következett.

327: Rhóxanét feleségül vette (Béssos hívének Oxyartésnak lánya)

327 vége: elértek Indiába.

                -India nem egységes állam: belviszályok

326: N. S. „látszat átkeléseket” rendezett a folyón, az indiaiak éberségét ezzel elaltatták.   V

-a Gangeszig akart elérni, de a trópusi betegségek és az éghajlat megviselte hadseregét, elrendelte a visszavonulást Babylonba. ( serege megtagadta a továbbvonulást)

-visszatérve újra rendcsinálásba kezdett, mert távolléte alatt több satrapa is önállósította magát, Harpalos pedig akit III. Dareios kincsének őrzésével bízott meg, elsikkasztotta a rábízott pénzt. Harpalos elszökött Gr. o-ba, de nemsokára megölték.

324: Súsai menyegző:

                -Tömeges esküvőt rendez saját harcosai és a perzsa nők között

 

-nőül vette elhunyt ellenfele, III. Dareios leányát, Stateirátés a régebbi perzsa uralkodó III. Artaxerxés leányát Parysatist.

324: Ekbatanában töltötte az őszt (itt halt meg alkoholmérgezésben barátja Héphaistión)

323: Babylonba ment, Arábia elleni hadjárat foglalkoztatta

323. június 10-én meghalt (májzsugorodásban v maláriában)

 

MAKEDÓN HADSEREG:


 

-messze jobb, mint egy gr, hoplita csapat

     1. Makedón phalanx (nehézgyalogság):

-„ferde ék taktika” megerősíti a sereg egy részét, a szokásos 5-8 sor helyett 50 sor mélységre

-h feltörik a az ellenfél falanxát győztek

     2. Pezetairosok: katonáskodó, makedón kisbirtokosok phalanxa

(vezéreik Granikosznál: Perdikkas, Koinos, Amyntas, Philippos, Meleagros, Krateros)

3         Hypaspistészek (lándzsahordozók)= Elit alakulat (szent csapat)

-Philipposz találmánya

-az, h könnyű v nehéz fegyverzetű gyalogosok voltak, az máig vita kérdése

-dupla zsoldot kaptak

-a phalanx legügyesebbjei, krízis helyzeteknél vetette be őket

4.        Sarissa = Hosszú lándzsa

        -3-4 méter hosszú

-a hosszabb nyél miatt, 2 kézzel kellett megfogni, a pajzsot a nyakukba akasztották, nem fémből volt, tsak fém bevonatú

-N. S. után hadi konzerválódás lép fel, max fejlesztenek, pl.   a hellenisztikus korban 6-7 méter lett a sarissa

Első 5 sor előre tartotta a lándzsát, a többi felfelé

 

 

 

 

 

 

5.        Hetairos = Makedón nehéz lovasság

-arisztokráciából került ki annak idején

-Thesszália vezetője lett N. S. 350 körül a ”szent háború” idején

-Thesszália híres lovassága innentől kezdve a makedón hadsereg része lett

-makedón+thesszáliai lovasság a, NO.1

-használták olykor a sarissát is, de inkább tsak a hajító dárdát

6.  Sarissophoros (lándzsavivők) = Közepes fegyverzetű lovasság,

           7.  Rengeteg könnyű fegyverzetű gyalogos a Balkánról

            -pl.: thrák törzsek, tök jól raboltak J

8.        a görög hoplita – úriember- mindegyik viszi magával a házi szolgáját, ezt Philipposz a makedón seregbe megtiltotta

9.        Technikai megszállott volt N.S.

      -hadmérnököket tartatott az udvarába

10. -ostrom technika, a város körbefalazás ellen

      -bármilyen várost képes volt néhány hét alatt bevenni,

11.     Zseniális tisztikar = Főtisztek:

      -II. Philipposz hozza létre, későbbi diadokhoszok

                      -Philipposz katonái és N. S. kortársai voltak

                     -önálló hadvezérek voltak, maguktól is tudták mit kell tenni.

12.     N. S. jobb hadvezér volt, mint II. Philipposz, hiszen Ő már gyerekkora óta benne élt.

13.      Folyamatos utánpótlás a hátországból.

 

 

 

 


11. TÉTEL

A DIADOCHOSOK HÁBORÚINAK KORA

 

Nagy Sándor halála kusza helyzetet teremtett Kr.e 323:

         Rhóxané állapotos volt

         Alexandros féltestvére, Arrhidaios gyengeelméjű v. nem kapott megfelelő nevelést, nyilvánvalóan alkalmatlan

ò

Babiloni határozatok:

A Babilonban állomásozó makedón fősereg vezetői  és a hetairos lovasság arisztokrata tagjai úgy döntöttek, hogy Alexandros postumus gyermekének megszületéséig nem határoznak a trónutódlás kérdésében.

A gyalogság viszont tűrhetetlennek tartotta, hogy egy perzsa nő gyermeke uralkodjék felettük. Arrhidaios azonnali királlyá választását követelték.

ò

Arrhidaios felvette a III. Philippos királynevet, majd a pár hónappal megszületett IV. Alexandrossal megosztotta a hatalmat. Így a hatalmas birodalomnak két királya lett, ám egyik sem számíthatott hatalmi tényezőnek.

Mindketten csak bábok voltak a nevükben a politikát irányító diadochosok (utódhadvezérek) markában.

Perdikkas – Nagy Sándor haldokolva neki adta át a legfőbb hatalmat jelképező pecsétgyűrűt, neki juttaták a legfelső végrehajtó hatalmat és a hadsereg feletti főparancsnokságot.

Krateros – Arrhidaios gyámja és a királyi kincstár őrzője

Antipatros – Felügyelte Makedóniát és a görög anyaországot

 

Kr.e 323/322 – A lamiai háború

Az új makedón kormányzat elleni első kihívások a görög „alattvalók” részéről érkeztek.

A keleti részeken állomásozó görög csapatok haza akarnak térni

A makedónellenes politikai erők vezére: Hypereidés- szónok

Leósthenés athéni zsoldosvezér: elfoglalta a Thermopylai-szorost, ismét hadba lépett aaz attikai hajóhad

ò

Antipatros mozgósítja a rendelkezésre álló erőket:

Dél-Thessaliai szárazföldi ütközet makedón vereséggel ér véget, ráadásul a thessaliai csapatok magukra hagyták a makedón katonákat csata közben!

Antipatros Lamia városába vonta vissza seregét, ahol a görögök körülzárták és blokád alatt tartották.

Segítségére sietett Leonnatos, Phyrgia helytartója, de ő is elesett. Antipatros ebben a szorongatott helyzetben kénytelen volt visszavonulni Makedóniába.

Kr.e 322 – fordulat : megérkezett a flotta és a fősereg

         Dardanelláknál (Helléspontos) és Amorgos szigeténél győzelmet arattak

         A II. Philippos által alapított összgörög szövetség megszűnt. A városok többségét makedón helyőrség szállta meg, több polisban oligarchikus alkotmányt vezettek be. A görögök végérvényesen alattvalókká süllyedtek.

 

Belviszályok

Perdikkas:

Nőül kérte Antipatros leányát, Nikaiát, ám az Antipatrossal régóta ellenséges viszonyban lévő anyakirályné, Olympias közbelépett, és Nagy Sándor édestestvérét, Kleopátrát ajánlotta föl. Végül a férfi a legrosszabb megoldást választotta, mindkét lányt hitegetni kezdte.

Antigonos Monophtalmos (Phyrgia másik helytartója, aki titkos ambíciókat dédelgetett, hogy majd az övé lesz az egész birodalom) azt híresztelte, hogy Perdikkas királyi hatalomra tör, ezért taszította el Nikaiát. Antipatros és Krateros az álhírek hallatára összefogtak.

 

Ptolemaios : ( egyiptomi tart  irányítója)

Nagy Sándor egykori testőre és hűséges hadvezére. Fő célja a saját önálló uralmának a megszerzett tartományokban való kiépítését tartotta. Valóságos botrányt idézett elő.

Nagy Sándor végrendelete úgy szólt, hogy a királyt atyja mellé kell temetni. Ezt először úgy értelmezték, hogy az isteni atyja, Ammón mellé, tehát Egyiptomba, Ptolemaioshoz. Viszont amikor Ptolemaios bekebelezte Kyrénét, nyilvánvalóvá vált, hogy semmibe veszi a központi hirányítást, ezért Perdikkas megváltoztatta döntését. Elrendelte, hogy Nagy Sándort az ősi makedón fővárosban, Aigaiban temessék el, II. Philippos mellé.

ò

Ezért Ptolemaios megtámadta a Makedóniába tartó halotti menetet, a holttestet pedig Memphisbe szállították.

ò

Perdikkas megkezdte az egyiptomi hadjárat előkészületeit.célja az egység megtartása

Támogatója a királyi család leghűségesebb titkára, Eumenés volt, akinek sikerüt legyőznie Krateros seregét. Ám a Nílus völgyében a hadsereg fellázadt Perdikkas ellen, ugyanis azzal nem számolt, hogy a makedón katonák nem fognak egymás ellen harcolni.

Azt sem tudhatta előre, hogy főtisztjei is elárulják és közülük Seleukos ésPeithón a saját sátrában gyilkolja meg.

 

Harc a hatalomért

         Krateros Ϯ       Perdikkas Ϯ

         Perdikkas főtisztje, Peithón és Arrhidaios kormányzói (epimelétés) tisztséget kap )de sejtették, hogy kudarcot vallanak)

         A gyám nélkül maradt III. Philippos Arrhidaios teljesen felesége Eurydiké irányítása alá került. Önmagát tekintette férje gyámjának, s sokan benne látták az ősi dinasztia folytatását

         Olympias saját unokáját, IV. Alexandrost támogatta

         Antipatros, az egyetlen élő „nagy öreg” mindkettőt

         A diadochosok többsége egyiket sem

 

Kr.e 320 – Triparadeisos-i értekezlet

         Újrafelosztották a birodalom tartományait

         Antopatrosz hívta össza

         Antipatros: birodalmi kormányzó, visszatér Makedóniába, s magával viszi Eurydikét és III.Philippos Arrhidaiost

         Antigonos M.: a királyi sereg fővezére ( leverte Perdikkas megmaradt híveit)

 

ò

Kr.e 319-ben Antipatros meghalt, s úgy rendelkezett, hogy ne hatalomvágyó fia, Kassandros, hanem a dinasztiához hű hadvezér, a gaugamélai csata egykori hőse, Polyperchón kövesse őt a kormányzói poszton.

 

Ptolemaios  elleneszegült, amikor megtiltotta neki, hogy hadat indítson Szíria és Főnícia helytartója Laomedón ellen.

Antigonos is követte példáját, Kis_Ázsia nagyobb része az ő ellenőrzése alá került. Ráadásul hadsereget adott oda Kassandrosnak, hogy azt vesse be Polyperchón ellen!!

 

 

Kassandros csakhamar kiszorította Polyperchónt Makedóniából, Athén is a kezébe jutott.

ò

Polyperchón fogta Rhóxanét és IV. Alexandrost az anyakirálynéhez menekültek Épeirosba.

Ezt kihasználva Kassandros mindenféle ígérgetéssel rávette Eurydikét, hogy Polyperchón helyébe őt nevezze ki kormányzónak. Majd a görög anyaország további részeinek meghódítására indult.

ò

Távollétében Olympias sereggel tört Makedóniára. Ám a had nem akart harcolni Nagy Sándor anyja ellen. Olympias így fogságba ejtette a királyi párt, Arrhidaiost megölette, Eurydikét pedig öngyilkosságra kényszerítette. Aztán irtó hadjáratot kezdett Kassandros hívei ellen.

ò

Az események hírére Kassandros visszatért Makedóniába. Kr.e 316-ban elfogta Olympiast és a hadsereggyűlés ítélete alapján kivégeztette. Rhóxanét és IV. Alexandrost többévi börtön után csakugyan kivégeztette.

Így a világhódító családjának egyetlen tagja sem élt!!!!!!!!!!!!!!!

 

Az utolsó kísérletek a birodalom egyesítésére

3 politikus jöhetett számításba:

         Ptolemaios – aki nagy hajóhadat fejlesztett ki, s csak a megszerzett területek megőrzésével törődött

         Kassandros

         Antigonos Monophthalmos., és fia Démétrios Poliorkétés = Antigonidák: legesélyesebb, egész Ázsia az övé

ò

315-ben Antigonos-ellenes koalíció alakul: Ptolemaios, Kassandros, az Egyiptomba menekült Seleukos, Thrákiát kézben tartó Lysimachos

Háború vette kezdetét. Kr.e 312: gazai ütközet, Démétrios veszít

ò

Kr.e 311 – békekötés:

         Ptolemaios és Lysimachos megtarthatták szerzeményeiket

         Kassandrost elismerték Európa sttratégosának ( azzal a kikötéssel, hogy lemond eről a címről, ha IV. Alexandros nagykorú lesz- de hát megölte…)

 

Antigonosz hiába próbálta nem sierült Seleukos erejét megtörni

 

Viszont Démétrios csak most kezdte meg pályafutását:

         Kr.e 307: Athén, Megara, Korinthos

         Kr.e 306: Salamisnál legyőzi Ptolemaios hajóhadát

         Kr.e 305: Rhodos  ( helepolis= 9emeletes ostromgép, ekkor kapta a Poliorkétés= várostromló melléknevet), de nem sikerült elfoglani, mert a diadochosok az ostromlottak számára folyton utánpótlást szállítottak. ( Az otthagyott ostromtorony alkatrészeit eladták, s ebből építették fel a világítótoronyként szolgáló kolosszális Héliosz-szobrot, az ókori világ 7 csodájának egyikét)

 

         Közben Seleukos hatalmas keleti területeket vont fennhatósága alá: Média, Susiané, Persis, Baktria

ò Kezdetét vette az önálló királyságok kialakulása

Kr.e 301 – ipsosi csata „ királyok csatája”

Seleukos győzedelmeskedik a harci elefántjaival az Antigonidák felett.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.