Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Györffy Bibliográfia

2009.12.15

Szakirodalom Györffy György: A magyar krónikák adata a III. Béla-kori petícióról.

In: Horváth János – Székely György: Középkori kútfőink kritikus kérdései. Budapest (Akadémiai) 1974, 333-338 - hoz

I. Rövidítések:

AH:                Acta Historica

ÁÚO                          Wenzel Gusztáv (szerk.): Árpád-kori Új Okmánytár. Pest (Jókai Mór Városi Könyvtár) 1964.

CDCr:            Smičiklas, T.: Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Salvoniae. Zagrabiae 1904.

FK:                 Filológiai Közlöny

HO:                Hazai Okmánytár

ItK:                Irodalomtörténeti Közlemények

LK:                Levéltári Közlemények

MKsz:            Magyar Könyvszemle

SRH:                          Szentpétery, Emericus: Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum I-II. Budapestini 1937-1938.

II. Szakirodalom:

Bresslau, Harry: Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien. Leipzig 1889.

Erdélyi László: Árpádkor: a magyar állam, társadalom, művelődés legrégibb története 1301-ig. Budapest (Pallas) 1922.

Fejérpataky László: III. Béla király oklevelei. In: Forster Gyula (szerk.): III. Béla magyar király emlékezete. Budapest 1900, …-…

Györffy György: Krónikáink és a magyar őstörténet. Budapest (Néptudományi Intézet) 1948.

Horváth János: Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái. Budapest (Akadémiai) 1954.

Kovachich, J.G.: Sylloge decretorum. Pesthini 1818.

Kristó Gyula: A történeti és politikai gondolkodás elemeinek fejlődése krónikairodalmunkban. Kandidátusi értekezés tézisei. Budapest 1968.

Kristó Gyula: Ősi epikánk és az Árpád-kori íráshagyomány. Ethnographia 81 (1970) 113-135.

Kristó Gyula: Az Exordia Scythica, Regino és a magyar krónikák. FK 16 (1970) 106-115.

Kristó Gyula: Kézai Simon és a XIII. század végi köznemesi ideológia néhány vonása. ItK 76 (1972) 1-22.

Kristó Gyula: Anonymus magyarországi írott forrásainak kérdéséhez. MKsz 88 (1972) 166-174.

Kumorovitz L. Bernát: Buda (és Pest) fővárossá alakulásának kezdetei. In: Tanulmányok Budapest múltjából. Budapest (Budapesti Történeti Múzeum) 1971, 7-53.

Mályusz Elemér: Az V. István-kori gesta. Budapest (Akadémiai) 1971.

Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt I-II. Budapest (Athenaeum) 1893.

Spiesz, E.: Archivische Nebenarbeiten. Halle 1783.

Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan. Budapest (Magyar Történeti Társulat) 1930.

Szilágyi Loránd: Írásbeli supplicatiok a középkori magyar adminisztrációban. LK 10 (1932) 157-176.

Gerevich László (főszerk.): Budapest története I: Budapest története az őskortól az Árpád-kor végéig. Budapest (Akadémiai) 1973.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.